ENGELHOLMSPARTIETS VÄRDEGRUNDER ÄR:

FRIHET UNDER ANSVAR  -  ETT ÖPPET SINNE  -  EN SUND LIVSSTIL

EngelholmsPartiet - Ett Parti för Alla!

Oberoende av de traditionella, ideologiska och politiska grupperingar eller block som finns, tar vi ställning till sakfrågorna som berör Ängelholms kommun. Dialog med kommuninnevånarna är viktig för oss. Vi lyssnar och tar till oss det bästa oavsett varifrån eller från vem idén kommer. EngelholmsPartiet är, utifrån en gemensam värdegrund, ett parti för alla. EngelholmsPartiets politik skall bedrivas utifrån ett jämlikt perspektiv. EngelholmsPartiets politik skall leda till en levande miljö och ett rikt kulturliv i hela kommunen. EngelholmsPartiet värnar om dem som är utsatta.

Kommunens bästa

De flestas bästa

Den enskildes bästa


logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!