Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Ifrågasättande av beslut i kommunfullmäktige 10 dec 2018

I samband med ett beslut i kommunfullmäktige 10 dec 2018 ifrågasätter EngelholmsPartiet bl a om vissa KF-ledamöter kunde anses vara jäviga.  Läs mer om ärendet i följande länkar:  KF protokoll från 10 dec 2018 EP förslag angående arvoden och arbetssätt EP ifrågasättande av beslut i KF
506 Träffar

Rapport från Kommunfullmäktigemötet 2018-11-26

EP:s Kommunfullmäktige-grupp vid mötet;Anders Bengtsson, Inger Rengstedt (gick in som ersättare för Pia Ohrberg) och Jim Brithén. Ärenden där vi agerade från EPs sida: - Motion från Eva Kullenberg (L) om Utökade turer för busslinje 507 EngelholmsPartiet yrkar att Motionen ska anses besvarad eftersom det i Motionen endast föreslås att kommunen ska u...
Fortsätt läs mer
512 Träffar

Protokoll Kommunfullmäktige 2018

KF protokoll 18 januari 2018 KF protokoll 29 januari 2018 KF protokoll 26 februari 2018 KF protokoll 26 mars 2018 KF protokoll 23 april 2018 KF protokoll 28 maj 2018 KF protokoll 18 juni 2018
506 Träffar

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 23 april

Vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 april 2018 informerades, diskuterades och beslutades bland annat nedanstående: Sammanträdet inleddes med information om Kommunförbundet Skånes verksamheter. Därefter informerades det om kommunens årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2017. Två interpellationer besvarades, en av Kommunstyrelsen...
Fortsätt läs mer
521 Träffar

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 26 februari

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2018 diskuterades och beslutades bland annat nedanstående: Kommunfullmäktigesammanträdets första ärende var en interpellation från Liss Böcker (C) angående "projekt Hälsostaden" som riskerar att avslutas den 30 juni 2018 samt de korttidsplatser som kommunen just nu förfogar över på sjukhuset...
Fortsätt läs mer
583 Träffar

logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!