Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Protokoll Kommunstyrelsen 2018

Protokoll extra kommunstyrelse 10 januari Protokoll kommunstyrelse 17 januari Protokoll kommunstyrelse 31 januari Protokoll kommunstyrelse 14 februari Protokoll kommunstyrelse 28 februari Protokoll kommunstyrelse 14 mars Protokoll kommunstyrelse 28 mars Protokoll kommunstyrelsen 11 april Protokoll kommunstyrelsen 2 maj Protokoll kommunstyrelsen 16 ...
Fortsätt läs mer
162 Träffar

Redovisning av EP reservationer och protokollsanteckningar från Kommunstyrelsens sammanträde 13 juni

Information från Kommunstyrelsens möte den 13 juni 2018 Svar på motion från Robin Holmberg (m) med flera om nytt trygghetboende i Ängelholms kommun Protokollsanteckning EP bifaller motionen och vill poängtera att vår Motion ang. Sommarsol passar mycket bra in i det som är andemeningen i den här aktuella Motionen. Vi ser därför nya möjligheter att v...
Fortsätt läs mer
188 Träffar

Information från Kommunstyrelsemötet 2018-04-11

Det blev ett ganska "tunt" Kommunstyrelsemöte denna gången, när det gäller ärenden för beslut. Istället ägnades tid åt bl.a. Info- & studiebesök på Hälsostaden, vilket var mycket intressant och positivt. Även informationsärendena och Arbetsgruppernas arbete tog sin tid, vilket säkert blir nyttigt inför framtida beslut. Informationsärenden: Hand...
Fortsätt läs mer
229 Träffar

Sammandrag från Kommunstyrelsen 2018-03-14

Kommunens ekonomiska årsredovisning genomgicks och godkändes av samtliga. Effektiviseringsförslaget, från Alliansen m.fl., på 25 mnkr visade på alltför omfattande påverkan på verksamheten och personalpolitiken, enligt EngelholmsPartiets åsikt. Det gick till votering där förslaget avslogs med 8-7. Vi röstade för avslag och fick med oss tillräckligt ...
Fortsätt läs mer
269 Träffar

Sammandrag; Kommunstyrelsen 28 februari 2018

(EngelholmsPartiet = EP) Bland besluten som togs: En anbudstävling gällande försäljning av Parkskolan, en ny Handlingsplan för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare, diverse planbesked samt konceptbostäder och paviljonger. Parkskolan ska bjudas ut till försäljning och under kommunstyrelsen sammanträde beslutades det att en anbudstävl...
Fortsätt läs mer
343 Träffar

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!