Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 14 februari

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari behandlades bland annat följande ärenden: Beslut togs att godkänna en handlingsplan "Akut beredskap storm för området Havsbaden med omnejd". EngelholmsPartiet (EP) framförde synpunkter av redaktionell karaktär. Frågan om digitala infartsskyltar diskuterades ingående och liggande förslag till beslut i...
Fortsätt läs mer
275 Träffar

Rapport från extra kommunstyrelsesammanträde 10 jan

Med anledning av bland annat alliansens initiativ till majoritetsväxling genomfördes ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 januari. Ordförande var kommunalrådet Åsa Larsson. Ärendet angående majoritetsväxling inleddes med att Jim Brithén redogjorde för en skrivelse som EngelholmsPartiet (EP) överlämnade där ett antal ifrågasättande om majorite...
Fortsätt läs mer
741 Träffar

Kommunstyrelsen 2017-11-29

  Nedan en kort resumé från kommunstyrelsesammanträdet 2017-11-29. Fastställdes ändringar av verksamhetsområden för kommunens VA-nät. Instruktion för kommundirektören fastställdes. Detaljplanen för tomten där gamla badhuset låg godkändes för granskning liksom markanvisning till HSB för tomten. Detaljplan för del av Stationsområdet godkändes fö...
Fortsätt läs mer
365 Träffar

Kommunstyrelsens sammanträde 15 november

Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades bland annat ett principbeslut om att Parkskolan skall försäljas. Ny avfallstaxa skall tillämpas från kommande årsskifte. Åsa Larsson (S) valdes att upprätthålla befattningen som kommunstyrelseordförande och kommunalråd under Lars Nyanders (S) föräldraledighet. EP avstod att deltaga i beslutet. Läs protoko...
Fortsätt läs mer
232 Träffar

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!