Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från Myndighetsnämndens sammanträde 12 december

Anders Bengtsson rapporterar från Myndighetsnämndens sista sammanträde den 12 dec: Onsdagens möte i Myndighetsnämnden! Mötet inleddes med information från Miljö- och ByggChefen: Kulturmiljöwebben, ett sätt att beskriva fastigheternas status ur ett bevarandeperspektiv. Troligt studentarbete 2019 Taxorna höjs kommande år enligt index med 3,2% Annons ...
Fortsätt läs mer
181 Träffar

Protokoll Myndighetsnämnden 2018

Myndighetsnämndens protokoll 15 februari    Myndighetsnämndens protokoll 22 mars Myndighetsnämndens protokoll 31 maj
201 Träffar

Referat från möte i Myndighetsnämnden 28 juni

  Mötet inleddes med 2 redovisningar Fastighetsägaren till Klitterbyn 2, tillika sökande, redovisade inlämnat bygglov NSR redogjorde för avfallshanteringen och vilka mål vi strävar mot. Det nämndes även att Ängelholm kom 2:a 2017 i avfallshantering...Ooops!!! Därpå följdes dessa av beslutsärenden Rivningslov och bygglov för Klitterbyn 2 biföll...
Fortsätt läs mer
259 Träffar

Referat från möte i Myndighetsnämnden 15 februari

Anders Bengtsson lämnar följande referat från myndighetsnämndens möte den 15 februari: Smiley-dekal till restauranger som inte får anmärkningar Detta kommer att avvecklas, då besöksfrekvensen inte påverkats i någon positiv mening. Restaurang väljs utifrån rekommendation, pris, närhet och god mat – inte beroende på "Smiley-dekal". Alliansen behövde ...
Fortsätt läs mer
314 Träffar

Noteringar från Myndighetsnämndens möte 26 okt

Tjänstepersonerna inledde med att informera nämnden om följande: att företagslots numera finns i kommunen att bilförmedlingen som önskar bygga på transportgatan fått OK efter det att man ändrat i bygglovsansökan till 1,5 plan(från 2 plan, vilket detaljplanen inte godkänner) att fastigheten Fjärilen(korsningen Kristian II väg-Landshövdingevägen) är ...
Fortsätt läs mer
308 Träffar

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!