Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Fördelning av olika ämnesområden inom EP

Ängelholm den 4 december 2018                           Av: Styrelsen (gm. Jim Brithén)

 

Förslag - ang. Arbetsorganisation inom EngelholmsPartiet

Fördelning av olika ämnesområden inom EP:

 

 1. Partiet - Parti-idé, grundresonemang, lokalpatriotisk konsekvenspolitik, Värdegrunder, profilfrågor, Handlingsprogrammet.

2. Kommunfullmäktige och dess beredningar

Beredningarna (2 st): Arbetar med de ärenden de blir tilldelade

3. Kommunstyrelsen

Lednings och styrning, ekonomisk förvaltning och arbetsgivarpolitiken,arbetsmarknadsoch sysselsättningsfrågor; kommunala vuxenutbildningen, försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor och Svenska för invandrare.

4. Familje- och utbildningsnämnden

Skolfrågor (ej vuxenutb), individ- och familjeomsorg (ej försörjningsstöd)

5. Nämnden för omsorg och stöd

Kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service. Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet.

6. Samhällsbyggnadsnämnden

Planering av användningen för mark och vatten, kommunens samlade infrastruktur, ska verka för god energiplanering och energihushållning, en god trafikplanering och trafikförsörjning i kommunen.

7. Nämnden för Kultur-, idrotts- och fritid

Verka för en god kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet, bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer.

8. Miljö- och tillståndsnämnden

Verka för en god miljö och ett hållbart samhällsbyggande och bevaka kommunens miljövårds- och naturpolitik. Ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter med undantag för bygglov, strandskyddsdispenser, trafik och gata, socialtjänsten och skolans område.

Rapport från Kommunfullmäktigemötet 2018-11-26
INSTÄLLT Medlemsmöte 11 december

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!