Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Info om NSR och årsstämma

Den 3 maj hölls årsstämma, och stora delar av styrelsen förändrades.Själv har jag haft förmånen att få representera Ängelholms kommun, först som ersättare i stället för Carl-Axel Andersson, och sedan som ordinarie i stället för Christer Hansson. Mycket har hänt under det året jag varit med.....

  • Sophanteringen övertogs av NSR från Ragnsells i Båstad
  • Höganäs kommun, dit jag snart flyttar går in i NSR vid årsskiftet
  • ÅVC i Båstad stängdes, och kommunen har haft svårigheter med att finna en ny yta, men en tillfällig är på gång i Förslöv
  • Arbetsplatsolycka vid OX2 efterbehandling
  • Test av sophämtning "on demand"

Uppdragen (NSR AB & Vera Park Circularity AB) har varit både spännande och givande med bl a intressant studiebesök i Köpenhamn. NSR ligger i framkant när det gäller sopsortering, och nya idéer testas ständigt pådrivna av den modige VD:n Kim Olsson. Styrelsearbetet har förtjänstfullt letts av Kenneth Lantz och som "ordningsman" har Martina Troedsson hållit ihop det hela. Styrelserepresentanterna för Ängelholm är fortsättningsvis Robin Holmberg (ord) sufflerad av Lennart Nilsson (suppl). 

Anders Bengtsson

Bilaga: Summering av det gångna året (2018)

Vad vill ängelholmarna med Kronoskogen
KF-motion om Kronoskogen 190429

logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!