Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Motion - Äldrepolitiskt program

På KF-sammanträdet den 27 april blev resultatet/beslutet av EngelholmsPartiets motion angående införande av ett Äldrepolitiska program att motionen ska anses "Besvarad".

Detta efter en förhållandevis lång debatt. Under debatten framgick det att majoriteten tydligen inte är riktigt intresserad av att det finns ett tydligt äldrepolitiska program i Ängelholms Kommun, eller kan man tolka det som att de inte riktigt har förstått vad ett Äldrepolitiska program innebär?

Med tanke på vår kommuns demografiska profil och den prognos som finns angående dylikt, så tycker jag att det är riktigt dåligt att det inte finns en vilja att ta ett samlat grepp i att arbeta fram ett tydligt politiskt program för äldre.

Vi fick stöd av S och V, vilket i alla fall innebär att det i stora delar av politiken finns en förståelse och en insikt i att det behövs.

Detta är definitivt ett utmärkt exempel på en profilfråga som jag anser EP ska tydliggöra och jobba stenhårt med. 

/Jim Brithén

Styrgruppsmöte-trafikutveckling 2020-05-06
Styrelsemöte via Skype 2020-04-19

logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!