Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Pressträff om Pyttebron 2020-09-09

Inför pressträffen den 9 september 11:00 - 13:00 i stadshusets rum 429,presenterar vi, efter dialog med Daniel Monsén och EP:s medlemmar, denna idé:


"Den gamla järnvägsbron från 1904 har nyligen renoverats och har för många ängelholmareett stort symbolvärde. Frågan om Klippanvägens förlängning över Rönne å har varit den enskilt största kommunalpolitiska frågan i decennier. Respekten för detta kan upprätthållasgenom ett bevarande och flytt till lämplig plats. Kostnaderna avskräcker dock, men kunde kanske minimeras för kommunen om projektet görs som en övning av Göta ingenjörregemente i Eksjö, ING 2. De har utfört liknande insatser förr. Det går t.ex. att delvis sänka bron under transporten om någon annan bro skall passeras.
EngelholmsPartiet föreslår därför att en förfrågan till försvarsmakten framställs och att en utredning om placering därefter tillsätts. Underlag för beslut i KS/KF innan årsskiftet 2020/2021."
EP:s palceringsförslag: Flytta bron upp i Hembygdsparken på en plats där den kan fungera som "station" (av- och påstigning etc.) till Pyttetåget.

Länk till facebookinlägg med HD:s artikel

Dialogmöten Vision 2035
Styrelsemöte 2020-09-01 i nya klubblokalen

logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!