Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från sammanträde KF beredning för samhällsbyggnad 30 jan

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 jan valdes Per-Olof Jansson in som representant för EngelholmsPartiet i kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnad. Nedan redovisas hans noteringar från beredningens sammanträde den 30 jan:

Trots kort varsel lyckades jag disponera min tid så att jag kunde delta på Samhällsbyggnadsberedningens sammanträde kl. 15-17.30.

Jag blev mycket väl mottagen. Inte minst av de tidigare ledamöterna i byggnadsnämnden, Calle Gudmundsson, Sven Aidemark och Per Skantz, men även av ordförande Anne-Marie Lindén.

Vi gick först igenom de enkätsvar som inkommit angående stadsmiljöer, bebyggda miljöer och mötesplatser. Utan anspråk på exakthet kan sammanfattningsvis sägas att natursköna miljöer, som kuststräckan, Rönne å, strövområdena kring andra vattendrag och skogsområdena vid sjöarna i nordost, återkommande hade framhållits. Dock även kulturföreteelsernas betydelse för sammanhållning och mysfaktornivå, både i centrum och i övriga tätorter. Inget nytt under stjärnorna alltså.

Därefter försökte vi analysera enkätsvaren utifrån genusperspektiv, åldersfördelning, livssituation och bostadsort. Ambitionen var större än förmågan, kan man säga. För egen del var jag av förklarliga skäl dåligt påläst. Beredningssekreterare Cecilia Christensen hade ett styvt jobb att filtrera ut vettigheterna från diskussionen och knappa in dem i utkastet för slutdokumentet.

Beredningens presidium ska ha formulerat ett första rapportförslag till nästa möte den 6 mars. 

Protokoll från årsmötet 22 jan
Förslag till styrelseprotokoll

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!