Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Referat från möte i Myndighetsnämnden 15 februari

Anders Bengtsson lämnar följande referat från myndighetsnämndens möte den 15 februari:

 • Smiley-dekal till restauranger som inte får anmärkningar
  • Detta kommer att avvecklas, då besöksfrekvensen inte påverkats i någon positiv mening. Restaurang väljs utifrån rekommendation, pris, närhet och god mat – inte beroende på "Smiley-dekal". Alliansen behövde ajournera sig för att bli beslutsmässiga
 • Föreläggande av Trafikverket(för sträckan från Tågmästartunneln i norr till Lindhagatunneln i söder) att
  • inom 30 månader sätta upp bullerskydd(skärmar)
  • inom 12 månader erbjuda berörda fastigheter fönster- och fasadåtgärder

   Det hela syftar till att få ner bullervärdena, som ökat till följd av ökad godstrafik
 • Bygglovsansökan i Vejbystrand som till största delen ligger på prickmark avslogs enhälligt, precis som gällande detaljplan och PBL föreskriver.
 • Omprövning av ett bygglovsärende, som fått avslog till följd av strandskyddbestämmelser. Nämndens majoritet(EP, Alliansen och SD) ansåg att strandskyddsbestämmelserna gått alltför långt, och negativt påverkar möjligheten att bosätta sig på landsbygden. Nu hamnar detta hos Länsstyrelsen igen som får ett nytt ställningstagande från Myndighetsnämnden, ett ställningstagande som går ut på att Myndighetsnämnden beviljar bygglov. Frågan är relevant, och behöver lyftas! Kommunen bör framöver i sin ÖP överväga om vi inte ska peka ut så kallade "LIS-områden"(Landsbyggsutveckling I Strandnära lägen), för att då undanta dessa ifrån fastslagna strandskyddsbestämmelser.
 • Lantbruksfastighet i Mardal som huserar ett stort antal råttor, vilket negativt drabbar de omkringboende, som också klagat. Kommunen agerar och kommer att städa upp och sanera runt fastigheten, vilket sker på fastighetsägarens bekostnad. Fastighetsägaren har inte gått att nå.
Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 26 febru...
Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 14 febru...

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!