Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Referat från möte i Myndighetsnämnden 28 juni

 Mötet inleddes med 2 redovisningar

  • Fastighetsägaren till Klitterbyn 2, tillika sökande, redovisade inlämnat bygglov
  • NSR redogjorde för avfallshanteringen och vilka mål vi strävar mot. Det nämndes även att Ängelholm kom 2:a 2017 i avfallshantering...Ooops!!!


Därpå följdes dessa av beslutsärenden

  • Rivningslov och bygglov för Klitterbyn 2 bifölls enhälligt. Arkitekten har ansträngt sig väl för att få de "maxade" byggnaderna att passa in i miljön.
  • Vi har haft en JO.anmälan på oss för bristande hantering ism en rekrytering, och av detta har vi lärt oss mycket.
  • Bygglovsansökan Kroppåkra (väster om Munka Ljungby) bifölls efter votering(7-6). Ärendet har prövats tidigare med negativt resultat, men då bullermattan kraftigt reducerats har ärendet fått ändrade förutsättningar, varför EP tillsammans med M, KD, C och SD kunde bifalla sökande.
  • Sockerbruket 11 (Ängelholmshem på Scan-tomten) blev återremitterat, då parkeringsproblematiken inte kunde redovisas. Enligt uppgift är behovet 204 P-platser, och till mötet har inte Ängelholmshem lämnat in underlag på hur man tillfälligt ska lösa parkeringsbehovet. Senare kommer ett parkeringshus att etableras i området närmast järnvägen.
  • Varning utdelades till restaurang Capri på Östergatan, på grund av grava försummelser inom bl a alkohollagen.

//Anders och Johnny

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018
Redovisning av EP reservationer och protokollsante...

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!