Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Vad vill ängelholmarna med Kronoskogen

Minnesanteckningar från möte 2019-05-22 på biblioteket
där invånarna inbjöds ge förslag på vad Kronoskogen skall användas till

Mötet leddes av Kajza Eriksson och Tor Udd.

En representant från vardera C, V och EP deltog.

Från publiken föreslogs:

Toaletter, picknicområden, viss handikappanpassning, översyn av skyltningen, koppeltvång av hundar, bestämma om och var ridning ska tillåtas.
Det framfördes kritik mot skjutbanan; de stänger av vägar, fäller träd och närboende störs av skjutningarna.

Naturskyddsföreningens förslag:

  • Att man gör Kronoskogen till ett zonindelat naturreservat för friluftsliv och naturvård.
    Man kan tänka sig; elljusspår, utegym, leder för mountainbikes, uteskola, vindskydd, grillplatser, toaletter och handikappanpassade leder.

  • Att man tar bort en del av utdikningarna och återskapar naturliga fuktpartier.

  • Att man låter naturen styra i vissa områden – endast insatser som syftar till att främja den biologiska mångfalden.

  • Låta vissa avverkningsområden förbli öppna.

  • Främja en mosaikartad skog.

Skrivelser

2018-12-09 skickade Naturskyddsföreningen en skrivelse till Ängelholms kommun angående krav på naturreservat i Kronoskogen.

2019-05-07 skickade Naturskyddsföreningen en skrivelse till Robin Holmberg i kommunstyrelsen att de vill få till stånd ett avverkningsstopp i Kronoskogen. Naturskyddsföreningen ser att naturvärden kan gå förlorade då kommunens skötsel av skogen fortfarande följer Sveaskogs skogsvårdsplan som mest är inriktad på produktionsskog.

Skrivelserna har inte besvarats.

Inger Rengstedt 

Styrelsemöte 2019-05-20
Info om NSR och årsstämma

logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!