Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

EngelholmsPartiet föreslår översyn av politiken - kräver sänkta politikerarvoden, effektiviseringar och ökad tydlighet.

EngelholmsPartiet vill härmed markera vår ståndpunkt angående det ekonomiska läget som Ängelholms Kommun befinner sig i. Vi har länge insett de behov som föreligger när det gäller saker som skolan, vården och välfärden i stort. Vi har även insett att det kommer att krävas stora investeringar under de närmaste åren, för att tillgodose de behov som u...
Fortsätt läs mer

PM från EP medlemsmöte 16 okt

  PM / noteringar från Medlemsmöte tisdag 16 oktober 2018, 18.30-21.00. Plats: EPs Partilokal. Närvarande: Jim Brithén ordförande, Inger Rengstedt sekreterare, Jan-Anders Brundin, Kimme Rosenqvist, Anders Sönne, Eva Allerstam, Jan Allerstam, Rolf Ekberg och Bertil Lundvall. Inbjuden ev. blivande medlem. Jim hälsade varmt välkomna och påminde a...
Fortsätt läs mer

Styrelsemöte 13 november

Datum: 13 november 2018 Klockslag: 1830 - 2100 Ansvarig: Partiordförande. Plats: Partilokalen Ärenden: Enligt fastställd dagordning  

Medlemsmöte 20 november

Datum: 20 november 2018 Klockslag: 1830 - 2100 Ansvarig: Meddelas senare. Plats: Partilokalen Mötesagenda: Meddelas senare  

Styrelsemöte 4 december

Datum: 4 december 2018 Klockslag: 1830 - 2100 Ansvarig: Partiordförande. Plats: Partilokalen Ärenden: Enligt fastställd dagordning  

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!