Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 23 april

Vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 april 2018 informerades, diskuterades och beslutades bland annat nedanstående: Sammanträdet inleddes med information om Kommunförbundet Skånes verksamheter. Därefter informerades det om kommunens årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2017. Två interpellationer besvarades, en av Kommunstyrelsen...
Fortsätt läs mer

Rapport från Kommunfullmäktigesammanträde 26 februari

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2018 diskuterades och beslutades bland annat nedanstående: Kommunfullmäktigesammanträdets första ärende var en interpellation från Liss Böcker (C) angående "projekt Hälsostaden" som riskerar att avslutas den 30 juni 2018 samt de korttidsplatser som kommunen just nu förfogar över på sjukhuset...
Fortsätt läs mer

logo white footer

Copyright © 2010-2020 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!