Nyheter & Aktuellt

Ta del av allt som händer i EngelholmsPartiet här

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018

Fastställd valsedel för EngelholmsPartiet  2018

Referat från möte i Myndighetsnämnden 28 juni

  Mötet inleddes med 2 redovisningar Fastighetsägaren till Klitterbyn 2, tillika sökande, redovisade inlämnat bygglov NSR redogjorde för avfallshanteringen och vilka mål vi strävar mot. Det nämndes även att Ängelholm kom 2:a 2017 i avfallshantering...Ooops!!! Därpå följdes dessa av beslutsärenden Rivningslov och bygglov för Klitterbyn 2 biföll...
Fortsätt läs mer

Redovisning av EP reservationer och protokollsanteckningar från Kommunstyrelsens sammanträde 13 juni

Information från Kommunstyrelsens möte den 13 juni 2018 Svar på motion från Robin Holmberg (m) med flera om nytt trygghetboende i Ängelholms kommun Protokollsanteckning EP bifaller motionen och vill poängtera att vår Motion ang. Sommarsol passar mycket bra in i det som är andemeningen i den här aktuella Motionen. Vi ser därför nya möjligheter att v...
Fortsätt läs mer

EP "Kommunens bästa"

Nu har årets företagardagar kommit halvvägs!

Under företagsdagarnas första dag var det många som kom till EngelholmsPartiets monter för att få information och diskutera partiets politik. Naturligtvis uppskattade besökarna de goda svenska jordgubbar som de bjöds på. ​

logo white footer

Copyright © 2010-2017 EngelholmsPartiet.
Alla rättigheter reserverade.

NYHETSBREV

Vill du ta del av våra nyhetsbrev? Registrera dig här!