PARTIIDÉ

EngelholmsPartiet;

check_circleär ett lokalt parti för alla i Ängelholms kommun. Hos oss är alla välkomna – oavsett var man står i Riks- och Regionpolitiken.

check_circleär det fria, lokala Partiet som ser till Kommunens bästa i alla frågor. Vi tar ställning i varje enskild sakfråga och tar egna beslut. Vi är helt oberoende! Vi är unika i den lokala politiken på så sätt att vi inte har något överordnat ”moderparti” – alltså Riks- eller Regionsparti – som kan gå in och styra över oss.

check_circlekommer aldrig att tillhöra något av de gamla traditionella, ideologiska politiska grupperingarna eller blocken. Utifrån denna grund är vi beredda att samarbeta i enskilda sakfrågor och vara dynamiska.

check_circlehar en egen ideologisk grundtanke; ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”.

check_circlevill ha en öppen dialog med kommuninnevånarna - för oss är detta oerhört viktigt. Vi lyssnar och tar till oss det som är för Kommunens bästa, oavsett varifrån eller från vem idén kommer.

check_circlevill ha närdemokrati – där människorna i varje del av kommunen har möjlighet att påverka och säga sitt.

check_circlevill att politik ska bedrivas utifrån ett jämlikt perspektiv.

check_circlevill värna extra om de mjuka värdena och om de som är utsatta.

check_circlevill föra en kommunal politik som prioriterar en sund hälsoprofil och gedigen utbildning. Vi tänker vara förebilder i detta genom att skapa en sådan kultur och ett sådant ledarskap inom vårt parti och i vår politik.

check_circlevill att Ängelholm ska vara en grön och hälsosam kommun.

check_circlevill ha en levande miljö och ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv i hela kommunen.

Grunderna i hur vi prioriterar och resonerar:

check_circlePrio1; Kommunens bästa

check_circleDärefter; De flestas bästa

check_circleDärefter; Den enskildes bästa.

Värdegrunder:

check_circleFrihet under ansvar

check_circleEtt öppet sinne

check_circleEn sund livsstil

Your image

Vi för en ”Lokalpatriotisk konsekvenspolitik”
Detta innebär att vi alltid stödjer det vi anser är för vår Kommuns bästa. Detta ska ses i ett helhetsperspektiv d.v.s. vilka konsekvenser det kan bli av de beslut som tas.

Profilfrågor

check_circleVärna om vår fina hembygd och den unika karaktär och miljö som vi och våra förfäder byggt upp i vår kommun.

check_circleLokala sakfrågor – med helhetstänk och långsiktighet.

check_circleOrdning & reda

check_circleDe mjuka värdena (Folkhälsa, Utbildning, Äldreomsorg etc.)

Hälsostaden / Kunskapsstaden / Ungdomsstaden / Idrottsstaden

Vi ska vara det sunda och kunniga, lokala alternativet – för alla.

Vi arbetar alltid efter vårt motto: ”Kommunens bästa”! Vi älskar Ängelholms Kommun.