Vårt Parti

EngelholmsPartiet – Ett parti för alla!

HISTORIK

EngelholmsPartiets historik i en kortfattad tidslinje: Från att det bildades tills idag.

STYRELSEN

EngelholmsPartiets Styrelse 

REPRESENTANTER

EngelholmsPartiets Representanter

BLI MEDLEM

Historik

Ta del av EngelholmsPartiets historia genom åren.

2010 EP bildades

EP bildades med syftet att arbeta efter en ny ideologisk grundtanke nämligen att partiet skall ta ställning i varje enskild fråga och
skall inte tillhöra något av de traditionella, ideologiska politiska grupperingar eller block som finns.

Tidigt bestämdes att EngelholmsPartiet skall arbeta för:
Kommunens bästa
De flestas bästa
Den enskildes bästa

Valet 2010

September 2010

Efter att informationsmöten genomförts stod det klart att det fanns ett intresse hos Ängelholmare för ett parti med värderingar som EP stod för.
En kandidatlista för val till kommunfullmäktige för mandatperioden 2011-2014 togs fram och fastställdes.

Ett handlingsprogram fastställdes som låg till grund för det intensiva arbete som bedrevs fram till valdagen, 19 september 2010.
När valresultatet stod klart visade det sig att EP fått fyra mandat i Kommunfullmäktige (KF) samt ett antal representanter i nämnder och styrelser.

2011-2014

Mandatperioden 2011 – 2014

EP bedrev sin politik efter sin ideologi och handlingsprogram på ett framgångsrikt sätt.
Bland annat var EP drivande i frågan om en folkomröstning gällande ”pytteleden”, nya badhusets placering,
etablering av en Arenastad i anslutning till Lindab Arena mm.
EP blev etablerat och respekterat i Ängelholmspolitiken under mandatperioden.

Valet 2014

September 2014

Arbetet med valkampanjen inför valet den 14 september 2014 påbörjades i slutet på 2013.
Eftersom EP nu var representerat i KF och med det erhållande av partistöd hade partiet bättre ekonomiska resurser för genomförande av valkampanjen.

Handlingsprogrammet omarbetades och fastställdes i god tid före valdagen. Affischer, plakat mm tillverkades och sattes upp i hela kommunen.
Information om partiet skickades ut tillsammans med valsedlar till samtliga hushåll. En valstuga uppfördes och bemannades på torget de sista veckorna innan valet.
Partiet besökte även större tätorter i kommunen och framförde det politiska budskapet.
Resultatet från valet blev en framgång för EP som nu fick sex mandat i KF, en kommunalrådspost, ett antal ordförande och vice ordförande uppdrag i nämnder, styrelser samt KF beredningar.
Detta efter valteknisk samverkan med Socialdemokraterna.

2015-2018

Mandatperioden 2015-2018

EP har fortsatt att bedriva politik i samma riktning som under förra mandatperioden.

Styrelse

EngelholmsPartiets styrelse

 Helén Jonsson – Ordförande
 – Vice ordförande
Rolf Ekberg – Sekreterare
Magnus Jonsson – Kassör
Jan Allerstam – Ledamot
Freddy Jönsson – Ledamot

 

Representanter

EngelholmsPartiets representanter

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Magnus Jonsson

Inger Rengstedt

Ersättare

Jan Allerstam

KOMMUNREVISIONEN

Rolf Ekberg

Ansök om medlemskap

Vill du vara med och påverka utvecklingen av Ängelholms kommun på ett positivt sätt?

Vill du hålla dig informerad om vad som händer i Ängelholms kommun?

Välkommen med din ansökan i EngelholmsPartiet genom att fylla i nedanstående formulär. Kostnad 100 kr/kalenderår.

 

 

Ny Ansökan om medlemskap

10 + 4 =