EngelholmsPartiet är, utifrån en gemensam värdegrund, ett parti för alla