Fullt ös på Stortorget, med vår ordförande i spetsen.