Till Kommunfullmäktige i Ängelholm                                                                                                                               1(1)

 MOTION

        att idrotten får en egen nämnd i Ängelholm

Vi vill ha en Idrottsnämnd i politiken i Ängelholm.

En nämnd som förstår idrottens betydelse. Som står bakom alla idrottande barn, tjejer och killar, ledare som gör en viktig insats, vuxna som ställer upp och för alla som älskar idrott. Som inser att idrotten gör skillnad. En fin tillvaro, en plats för alla.

Efter flertalet nämnds-, budget- och andra genomgångar etc. där det varit avsaknad av ett ordentlig fokus på idrotten anser vi i EngelholmsPartiet att Nämnden för kultur-, idrott- och fritid ska delas upp så att idrotten får en egen nämnd.

EngelholmsPartiet motionerar därför:

  • att idrotten får en egen nämnd i Ängelholms Kommun

För Kommunens bästa och för de flestas bästa

Ängelholm den 26 september 2022  

EngelholmsPartiet

Jim Brithén                                              Stig Andersson

Magnus Jonsson                                       Jan-Anders Brundin                                  

Jan Allerstam                                           Helén Jonsson