Mandatperioden 2011 – 2014

EP bedrev sin politik efter sin ideologi och handlingsprogram på ett framgångsrikt sätt. Bland annat var EP drivande i frågan om en folkomröstning gällande ”pytteleden”, nya badhusets placering, etablering av en Arenastad i anslutning till Lindab Arena mm. EP blev etablerat och respekterat i Ängelholmspolitiken under mandatperioden.