Mandatperioden 2015-2018

EP har fortsatt att bedriva politik i samma riktning som under förra mandatperioden.