September 2010

Efter att informationsmöten genomförts stod det klart att det fanns ett intresse hos Ängelholmare för ett parti med värderingar som EP stod för. En kandidatlista för val till kommunfullmäktige för mandatperioden 2011-2014 togs fram och fastställdes. Ett handlingsprogram fastställdes som låg till grund för det intensiva arbete som bedrevs fram till valdagen, 19 september 2010. När valresultatet stod klart visade det sig att EP fått fyra mandat i Kommunfullmäktige (KF) samt ett antal representanter i nämnder och styrelser.