September 2014

Arbetet med valkampanjen inför valet den 14 september 2014 påbörjades i slutet på 2013.
Eftersom EP nu var representerat i KF och med det erhållande av partistöd hade partiet bättre ekonomiska resurser för genomförande av valkampanjen.

Handlingsprogrammet omarbetades och fastställdes i god tid före valdagen. Affischer, plakat mm tillverkades och sattes upp i hela kommunen.
Information om partiet skickades ut tillsammans med valsedlar till samtliga hushåll. En valstuga uppfördes och bemannades på torget de sista veckorna innan valet.
Partiet besökte även större tätorter i kommunen och framförde det politiska budskapet.
Resultatet från valet blev en framgång för EP som nu fick sex mandat i KF, en kommunalrådspost, ett antal ordförande och vice ordförande uppdrag i nämnder, styrelser samt KF beredningar.
Detta efter valteknisk samverkan med Socialdemokraterna.