2015-2018

2015-2018

Mandatperioden 2015-2018 EP har fortsatt att bedriva politik i samma riktning som under förra mandatperioden.
Valet 2014

Valet 2014

September 2014 Arbetet med valkampanjen inför valet den 14 september 2014 påbörjades i slutet på 2013. Eftersom EP nu var representerat i KF och med det erhållande av partistöd hade partiet bättre ekonomiska resurser för genomförande av valkampanjen....
2011-2014

2011-2014

Mandatperioden 2011 – 2014 EP bedrev sin politik efter sin ideologi och handlingsprogram på ett framgångsrikt sätt. Bland annat var EP drivande i frågan om en folkomröstning gällande ”pytteleden”, nya badhusets placering, etablering av en Arenastad i anslutning...
Valet 2010

Valet 2010

September 2010 Efter att informationsmöten genomförts stod det klart att det fanns ett intresse hos Ängelholmare för ett parti med värderingar som EP stod för. En kandidatlista för val till kommunfullmäktige för mandatperioden 2011-2014 togs fram och fastställdes. Ett...
2010 EP bildades

2010 EP bildades

EngelholmsPartiet (EP) bildades Februari, 2010 EP bildades med syftet att arbeta efter en ny ideologisk grundtanke nämligen att partiet skall ta ställning i varje enskild fråga och skall inte tillhöra något av de traditionella, ideologiska politiska grupperingar eller...