EngelholmsPartiet (EP) bildades
Februari, 2010

EP bildades med syftet att arbeta efter en ny ideologisk grundtanke nämligen att partiet skall ta ställning i varje enskild fråga och
skall inte tillhöra något av de traditionella, ideologiska politiska grupperingar eller block som finns.

Tidigt bestämdes att EngelholmsPartiet skall arbeta för:
Kommunens bästa
De flestas bästa
Den enskildes bästa