Vårt Parti

Historik

Styrelsen

Ordförande

Helén Jonsson
E-post

Vice ordförande

Jan Allerstam

Representanter

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jim Brithén
Ledamot

Stig Andersson
Ledamot

Helén Jonsson
Ersättare

Magnus Jonsson
Ersättare

KOMMUNSTYRELSEN

Magnus Jonsson
Ersättare

FAMILJE OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Helén Jonsson
Ersättare

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Jan Allerstam
Ersättare

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖD

Freddy Jönsson
Ersättare

MILJÖ OCH TILLSTÅNDSNÄMNDEN

Magnus Jonsson
Ersättare

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Stig Andersson
Ersättare

NÄMNDEN FÖR KULTUR; IDROTT OCH FRITID

Stig Andersson
Ersättare

VALNÄMNDEN

Eva Allerstam
Ledamot

Helén Jonsson
Ersättare

KOMMUNREVISIONEN

Rolf Ekberg
Ledamot

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

Magnus Jonsson
Ledamot

Jan Allerstam
Ersättare

Bli medlem